tekst bij foto

Restauratie

Restauratie van vooral contemporaine scheepsmodellen vereist naast kennis van zaken ten aanzien van de bouw van scheepsmodellen en de tijdsperiode van waaruit het betreffende object stamt, ook een gedegen kennis van restauratie technieken. De restaurateur moet zich als het ware kunnen verplaatsen in de geest van de oorspronkelijke bouwer van het model en begrip hebben voor zijn manier van werken. Soms ook komen als het oude model z'n geheimen prijs geeft verassende ontdekkingen tevoorschijn. Bij een restoratie brengt de restorateur het voorwerp zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand terug. Ontbreekt er een onderdeel van het voorwerp of is het voorwerp beschadigd, dan kan de restorator zorgen voor herstel.

Het restoreren en herstellen van antieke of P.O.W. modellen vergt ee totaal ander aanpak dan het maken van een nieuw model.
Alle gedachten aan realisme, nauwkeurigheid dienen verworpen of afgewezen.De voor alles overheersende regel bestaat erin dat ieder gezond stuk materiaal wordt behouden en herbruikt. Al het nieuw materiaal moet zo goed mogelijk passen bij het originele. Het vakmanschap van de restorateur vergt dat het herstelde model na interventie ogenschijnlijk altijd, onaangeroerd en onbeschadigd in een gesloten glazen kast heeft gestaan sinds de dag dat het werd vervaardigd.

De enige uitzondering op deze regel zijn de zeventiende en achttiende eeuwse “Admiraliteit modellen”. Men dient erover te waken dat er geen verdere schade kan aangericht worden. Deze modellen blijven, zelfs met hun onvolkomenheden, zoals ze zijn en worden met rust gelaten. Men zal als oplossing kiezen voor het bouwen van een replica, die het origineel model in herstelde versie voorstelt. Deze replica krijgt een plaats in de tentoonstellingsruimte en het oude model wordt in een beschermde omgeving ondergebracht.
Het behandelen van oude POW modellen ( Meestal gemaakt uit been met tuigage van mensenhaar) veronderstelt een tweeledige aanpak. Enerzijds moet men nieuw materiaal patineren en behandelen, bijvoorbeeld het beitsen van hout. Anderzijds dient de kwaliteit van het vervaardigde materiaal, aangepast te zijn aan de kwaliteit van het origineel model.

Een nieuw binnengekomen model dient vooreerst uiterst nauwkeurig in kaart gebracht te worden. Van cruciaal belang zijn de talrijke foto’s, werktekeningen en schetsen van de originele staat. Bij het opmeten en het samenstellen van fotografisch materiaal is men steeds bedacht op het vergaren van zoveel mogelijke informatie en ook het kleinste detail mag niet aan de aandacht ontsnappen.

Zodra het scheepsmodel de workshop inkomt, moet eerst onderzocht worden in welke staat het is. Moet er gerepareerd, geconserveerd of gerestoreerd worden? Is het bekend wanneer het gebouwd is, door wie, over wat voor type schip het gaat? Is er over dit schip documentatie beschikbaar in musea?
In overleg met de eigenaar wordt er een restoratie/reparatieplan opgesteld, aan de hand daarvan wordt ook een voorlopige prijsopgave gedaan.


Wens je in contact te komen via e-mail. Wegens de vele spam die er tegenwoordig is, vergeet dan niet de "-at-" te vervangen door @


verder