Restauratie van een botter model

Restauratie van een Botter

Botter :
Vissersvaartuig, vooral van het zuidelijk deel van de Zuiderzee. Viste in het bijzonder met sleepnetten en met kuilnetten. De botter heeft zich vermoedelijk ontwikkeld uit de tochtschuit of drijver. Het is een snelvarend schip en een van de meest elegante Nederlandse schepen. De botter werd op vele werven rond de Zuiderzee gebouwd.

De botter had een hoge kop die in een zwierige zeeg naar het lage achterschip afdaalde. Het voorschip was gedekt tot aan de mast.Daarachter bevond zich het ruim waarin bij visbotters een grote bun stond. Al naar de herkomst hadden de botters verschillende detailkenmerken. Men onderscheidde o.m.: zuidwalbotters, urkerbottters enz. Na de afsluiting van de Zuiderzee werd een aantal botters in Zeeland gebruikt voor de oester- en mosselkweek.

In België werden in de 19° eeuw ook botters gebouwd en gebruikt. Zij hadden vooral Baasrode op de Schelde als thuishaven en verzorgden de bevoorrading van de plaatselijke en andere markten met paling die uit Nederland werd aangevoerd.

Afmetingen.: L.= 46 voet; Br. = 14 vt; Hol = 6 vt. ( L = 13,8 m.; Br = 4,2m. ; Hol = 1,8 m. )

De restoratie van dit modelschip was enkel het vervangen van touwwerk en het maken van de zeilen. Daarvoor volstonden 38 werkuren.

Fotoreportage.