tekst bij foto

Restaureren : wel of niet ?

Redenen om je modelschip NIET te laten restaureren.

- Het modelschip is intact.
Een gaaf modelschip is een zeldzaamheid, elke verandering eraan zou een verslechtering, dus ook een waardevermindering betekenen.

- De schade aan het schip is er van de oorsprong.
Een modelbouwer is ook maar een mens. Je kunt je voorstellen dat er tijdens het productie proces fouten in kunnen sluipen, zeker als het handwerk betreft. Omdat het modelschip altijd zo is geweest, is hij eigenlijk intact.

- De schade aan het schip is het gevolg van natuurlijke slijtage.
Deze slijtage kan alleen maar de charme verhogen. Schaafplekken aan de romp, laten op den duur de onderliggende kleur zien. het schip verteld dus zijn verhaal. Ik ben vaak of weinig afgestoft, Men heeft met mij gespeeld, Ik ben te vaak of te weinig gereinigd, Ik stond altijd boven de open haard .... het schip kan zo de charme uitstralen van een lang en bewogen leven. Waarom zou je dit verleden uitwissen en er weer 'recht van de bouwer' model van maken?

- De eigenaar stoort zich absoluut niet aan de schade.
Wat voor de ene een doorn in het oog is, merkt een andere liefhebber niet eens op. Smaken verschillen en gelukkig kan iedereen daar vrij in zijn.

- Soms gaan de restauratiekosten de financiële waarde van het schip te boven.
Feitelijk is het modelschip dan 'Total loss' Als je geen enkele waarde aan het model kan hechten dan de verkoopwaarde, ga je niet tot restauratie over. De waarde van een schip is niet een vast gegeven. Er is een verzamel-, historische-, emotionele en ook financiële waarde. Als alleen de financiële waarde, anders gezegd, de verkoopwaarde van belang is, dan vergt het besluit tot restauratie een simpel rekensommetje. Je vergelijkt de restauratiekosten met de verkoopwaarde en je laat alle andere waarden van het modelschip volledig buiten beschouwing.

- Je wil de schade aan het modelschip onzichtbaar laten restaureren om het als 'intact' te kunnen verkopen. Voor een restaurateur is dit een goede reden om niet tot restauratie over te gaan. Hopelijk denkt iedereen daar zo over.

- Er is 'totaal per ongeluk' schade ontstaan aan een modelschip dat je geleend hebt.
Om het ongeluk te verbergen wil je, buiten medeweten van de eigenaar om, het model laten restaureren. Schade verdoezelen is ook hier geen goed argument voor restauratie. Het is ten alle tijden beter de eigenaar zelf te laten beslissen over zijn eigen modelschip. Daar moet je de eigenaar dus wel de kans toe geven.

- Je wil je schip laten restaureren om iemand met dit schip te laten spelevaren.
Niet varende modellen, zijn niet geschikt als speelgoed omdat ze, gerestaureerd of niet, veel kwetsbaarder zijn. Restauratie om er een varend model van te maken, is dus af te raden.

- Je twijfelt of je jouw modelschip wilt laten restaureren.
Wanneer je twijfelt over het laten restaureren, zie er dan vanaf. Twijfelaars bezorgen zowel zichzelf als de restaurateur voornamelijk teleurstellingen (spijt hebben, het model niet komen ophalen, enz...) Wacht rustig tot je zeker bent van je besluit.

Redenen om je modelschip wel te laten restaureren.

- Je denkt dat je modelschip te veel beschadigt is en niet meer te restaureren valt.
Soms is de schade aan een modelschip zo groot of ligt het model in zoveel scherven dat herstel hopeloos lijkt. In de ogen van een restaurateur is dat echter zelden het geval. Vrijwel alles is ( vaak zelfs onzichtbaar ) te restaureren. Natuurlijk kost een restauratie van ernstige beschadigingen meer moeite, tijd en geld, maar dat neemt niet weg dat ze zeker wel mogelijk is.

- Je bent bang voor de onverwachte hoge kosten van de restauratie.
De kosten van een restauratie mogen nooit onverwacht oplopen. Een goede restaurateur begint altijd met een diagnose te stellen en aan de hand daarvan een prijsopgave te maken, samen met een onderzoeksrapport. Vaak wijst hij op de verschillende mogelijkheden. Dit 'binnenkomst-gesprek' is geheel vrijblijvend en gratis. Als je het besluit tot restauratie neemt, na het lezen van het onderzoeksrapport noteert het restauratie-atelier de afspraken uitgebreid en laat dit formulier lezen en ondertekenen. Dit alles om misverstanden te voorkomen. Je betaald in regel na de restauratie, bij het ophalen van het model. De kosten zijn dus allesbehalve onverwacht, integendeel, je kunt je er soms maanden op voorbereiden.

-

Je hebt nog geen betrouwbare restaurateur gevonden.
Het is heel wijs te wachten met een restauratie tot je een betrouwbaar adres vindt. Ga desnoods eens te raden bij het een of ander museum.

- Je wil je modelschip niet maandenlang missen
De wachttijd bij een restaurateur is afhankelijk van de aard der restauratie en vooral van het aantal wachtende voor je. Een restauratie mag nooit een haastklusje worden. Het komt dus voor dat mensen hun modelschip met spijt maandenlang moeten achterlaten. Toch duurt niet elke restauratie per definitie lang. Ook kan in bijzondere gevallen voorrang worden verleent.
Voorbeelden van zulke speciale voorrangsgevallen zijn : mensen van ver met beperkte ophaalmogelijkheden, een trouwdatum, een verjaardag of een psychisch noodgeval. Restauratie aan modelschepen is een soort dienstverlening, een restaurateur zal de klant altijd zoveel mogelijk proberen te helpen. Tenminste, zolang de voorrangsverlening niet de kwaliteit van de restauratie in gevaar brengt of andere klanten ernstig benadeelt.

- Je ergert je aan de slijtageverschijnselen.
Een restauratie kan ergernis omzetten in plezier. Soms is een kleine ingreep al genoeg. Het is jammer als je niet van je model kan genieten.

- De schade wordt steeds groter als je niet bijtijds in laat grijpen.
Je laat je schip niet alleen restaureren om de schoonheid ervan te verhogen. Soms is de restauratie bittere noodzaak, vaak het enige middel tot behoud van het modelschip. Een goede restauratie stopt het aftakelingsproces en werkt zo jarenlang preventief.

- De restauratie verhoogt de financiële waarde.
Een waardevermeerdering is altijd aantrekkelijk. Een restauratie is vaak het verschil tussen een modelschip in losse, gebroken, kapotte onderdelen en een compleet schip.

- Je modelschip is zeldzaam of uniek en wordt om haar verzamel- of historische waarde gerestaureerd.
Als het bijna onmogelijk is een gaaf exemplaar van een bepaald schip te bemachtigen of te bekostigen, ben je vaak bijzonder blij met een goed gerestaureerd exemplaar, dat wel beschikbaar en betaalbaar is.

- Je verzekering vergoed de restauratiekosten.
Verzekeringsmaatschappijen vergoeden vaak de restauratiekosten na ongelukken als pleister op de wonde. Meestal laten mensen dan inderdaad de schade herstellen.

- Er is eerder aan je modelschip gerommeld en je wil het vakkundig over laten doen.
Helaas komt dit gerommel aan modelschepen al te vaak voort. Gelukkig zijn lelijke reparaties nog weg te restaureren en kan het schip weer als vanouds gemaakt worden.

- Je hecht emotioneel aan je modelschip en wil het graag in gave staat van genieten.
Deze emotionele reden tot restauratie is veruit de meest voorkomende reden. Het komt vaak voor dat mensen liever naar hun modelschip in gave staat kijken. Modelschepen kunnen mensen van binnen raken. Daarom alleen al zijn modelschepen een restauratie waard.


Wens je in contact te komen via e-mail. Wegens de vele spam die er tegenwoordig is, vergeet dan niet de "-at- " te vervangen door @