tekst bij foto

Mijn werk-methode.

Onderzoek.
Men moet exact kunnen vaststellen hoe een schip eruit zag ten tijde dat het bekend werd, hetzij door een beroemde reis, een zeeslag of andere gebeurtenis. Ons onderzoek begint gewoonlijk met het bemachtigen van een paar kopiën van de originele plannen van het schip. Soms kan men een goed set van modelplannen verkrijgen bij bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn.
Als een schip beschadigd werd in de strijd of door een storm, werd het niet alleen opgelapt maar volledig hersteld. Omdat deze herstellingen tot resultaat hadden dat het schip heel erg gewijzigd werd, moet men veel tijd spenderen om alles bijeen te puzzelen. Daarom bestuderen we ook de rapporten van de scheepswerven waar de herstellingen werden uitgevoerd. Bergingsrapporten van gezonken schepen gaven ook een groot deel informatie vrij. Krantenartikels uit die tijd zijn vaak ook een belangrijke bron van informatie. Zelfs verhalen en folklore openbaren feiten die de ontbrekende informatie helpen invullen. Tenslotte helpt een bezoek aan het schip of een replica ervan, die soms wel in een droogdok ligt in een zeevaartmuseum,om de volledige puzzel af te maken.

Echtheid.
We gaan heel ver om te verzekeren dat onze modellen op elk gebied accuraat zijn. Het kan soms 5 maanden duren om alle gegevens voor een nieuw model te verzamelen. Indien mogelijk bezoeken we ook het schip om de nauwkeurigheid van onze plannen en de verkregen informatie te bevestigen.

Geregistreerd en gewaarmerkt.
Alle modellen zijn geregistreerd op naam van de eigenaars. Een echtheidscertificaat en registratie wordt verstrekt bij elk model.

Ontwerp.
Als het onderzoek volledig is, wordt gestart met het ontwerp. Om het maken voor schaalvergroting of -verkleining gemakkelijk te maken gebruiken we de hulp van de computer (CAD) . Het toegepast ontwerp van de spanten maakt dat het schip zeer stevig is . Dit omdat onze modellen over de hele wereld moeten kunnen gaan. Een model moet bestand zijn tegen elk klimaat, van de hoge vochtigheid in de tropen tot de extreem lage vochtigheid in de woestijngebieden.

Spantenraam.
Soms gebruiken we de plank-op-dwarsschot bouwmethode. Soms is dat ook de plank-op-raam methode. Men heeft zo tussen de 400 à 950 uren nodig om een model te bouwen. De dwarshouten worden gezaagd uit geselecteerd dennenhout multiplex. Door gebruik van een valse kiel en vals dek krijgt men niet alleen een zeer sterke en stabiele romp maar het waarborgt ook een perfecte opstelling van alle schotten. Dit voorkomt ook het kromtrekken van het model.

Beplanking.
De romp wordt dan plank voor plank opgebouwd met hetzelfde patroon als op het echte schip. Voor het beplanken gebruiken we geselecteerd mahonie of Amerikaanse notelaar, afhankelijk of het model geverfd wordt of in natuurlijke houtskleur blijft. Omdat we willen dat de structuur van het hout consequent is, komt het mahonie uit grote blokken, gezaagd uit hele grote bomen. Het zagen van de blokken geschied in eigen werkplaats.


terug verder