tekst bij foto

Model schepen en Verzekering.

Een verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekerde een premie betaalt en de verzekeraar, de door een onzeker voorval geleden schade, vergoedt. Ook modelschepen zijn soms slachtoffer van zo’n ongeval.

De Inboedel verzekering.
Een inboedelverzekering verzekert de inhoud van je woning waaronder ook modelschepen. Over het algemeen geldt dat een bepaald percentage zich tijdelijk elders mag bevinden

De Bedrijfsverzekering.
Elke professionele restorator heeft een bedrijfsverzekering. Meestal is het model dan verzekerd tegen brand, inbraak, waterschade. Tegen een slecht uitgevoerde restoratie ben je nooit verzekerd. Daar moet het atelier garant voor staan.

De Verzamelverzekering.
Veel verzekeringsmaatschappijen hebben in hun pakket een speciale verzamelverzekering. Zo’n verzekering dekt méér risico’s en geeft een grotere dekking in geld dan een inboedelverzekering. Bovendien geldt ze niet alleen in de woning, maar ook bij tijdelijk verblijf buiten de woning en tijdens vervoer.
Let wel op : Schade door bv. dieren enz. worden niet vergoed. Ook schade door slijtage en eigen bederf vallen hier onder.

Risico’s bij verzenden.
Het verzenden van modellen blijft een risicovolle onderneming. Een restoratie atelier met hart voor modellen, zal klanten altijd proberen over te halen het model zowel te komen brengen als te komen halen. Dit is wel zo veilig en geeft bovendien de mogelijkheid tot persoonlijke reacties.
Beslist men het model toch te versturen is een goede verpakking essentieel. De buitendoos moet hard en moeilijk in te deuken zijn. ( meestal een op maat gemaakte houten kist) Het model mag in de kist absoluut niet kunnen schuiven. Meestal vallen de verzendingskosten , zowel heen als terug, ten laste van de eigenaar. Verzekeringen dekken alléén schade bij onzekere ongevallen. Slecht inpakken zorgt met zekerheid voor schade en valt zo buiten alle dekking.

Aansprakelijkheid.
De verzekeringsmaatschappij vergoedt de restoratiekosten en soms ook de waardevermindering. Met de emotionele waarde houdt een maatschappij geen rekening. Daarom gaat ze altijd na of de restoratiekosten de geldwaarde niet te boven gaat .
Een restorateur doet geen zaken met een verzekeringsmaatschappij noch met een ‘derde’. Wel zorgt een goede restorateur voor een gespecificeerde nota van de restoratiekosten. De kosten die uit de nota blijken vergoedt de maatschappij aan de ‘derde’. De ‘derde’ stelt met dit geld de eigenaar van het model schadeloos. De eigenaar zelf beslist of hij tot restoratie overgaat, brengt het model naar het atelier en betaalt de kosten.