tekst bij foto

Conservatie

Een restorateur draagt zorg voor het behoud van allerlei mooie en waardevolle kunst- en cultuurschatten. Als een van de weinigen mag hij die voorwerpen ook zelf in de hand nemen. De restorateur is een denkende doener. Hij onderzoekt, hij denkt na, hij legt zijn bevindingen vast en hij grijpt in wanneer dat nodig is. Restoreren is een prachtig vak, dat een helder hoofd en een vaste hand vereist. Restoratie is dus kortom iets voor denkende doeners, die toekomst willen geven aan het verleden.

Drie begrippen zijn uitermate belangrijk in het vak van restorateur. Dat zijn preventieve conservering, conservering en restoratie.

Onder preventieve conservering verstaat men het nemen van alle maatregelen die getroffen moeten worden om een voorwerp zo goed mogelijk te bewaren. Het voorwerp zelf wordt niet behandeld; men zorgt slechts voor een optimale omgeving voor het voorwerp. Zo kijkt de restorator naar de temperatuur, de luchtvochtigheid, de intensiteit van licht of de verpakking van het voorwerp. Preventieve conservering is van groot belang om verval van het voorwerp zo lang mogelijk uit te stellen.

Bij conservering verricht de restorateur wél handelingen aan het voorwerp. Deze handelingen zijn bedoeld om verval van het voorwerp te verhinderen of in ieder geval te vertragen. Onder conservering valt bijvoorbeeld het schoonmaken van het voorwerp.

Bij een restoratie brengt de restorateur het voorwerp zoveel mogelijk in de oorspronkelijke toestand terug. Ontbreekt er een onderdeel van het voorwerp of is het voorwerp beschadigd, dan kan de restorateur zorgen voor herstel.

Ook als het scheepsmodel een gave indruk maakt bij binnenkomst, dient men zich toch te realiseren dat de tand des tijds ongemerkt schade kan hebben veroorzaakt. Metalen onderdelen kunnen corroderen (denken we hierbij aan lood-rot). Hout wordt aangetast door schimmel en/of droogte. Ook touwwerk en zeildoek kan vergaan.

Houtworm heeft een voorkeur voor scheepsmodellen. In het bijzonder kunnen de oudere modellen zwaar aangetast zijn. Insectenvraat dient steeds aangepakt te worden mits een doorgedreven behandeling. Een insectenwerende behandeling bestaat eruit dat het scheepsmodel in een verzegelde ruimte gaat voor minstens 24 uren met een aangepast middel. De aanwezigheid van mogelijke insecteneitjes mag niet licht opgenomen worden en deze dienen te worden verdelgd. Een insectenwerende behandeling als deze heeft tot doel het instandhouden van het scheepsmodel en behoort tot de zogenaamde conservatie- handelingen.